Foreningen NORDEN i Tårnby – Dragør’s bestyrelse består af følgende:

Formand    
Terkel Spangsbo
32510873/40380450
terkel.spangsbo@mail.dk

Kasserer     
Johnny Fredelund
24682354
hjfredelund@yahoo.dk